Per conèixer-nos

Aquí trobareu el meu currículm (en construcció)

Titulacions

Doctor en Filosofia, Universitat Ramon Llull de Barcelona
Certificat d’Aptitud Pedagògica, Universitat UPC de Barcelona
Llicenciat en Teologia, especialitat: Teologia Fonamental, Institut Superior de Teologia Fonalmental de Sant Cugat del Vallès
Declaració Eclesiàstica d’Idoneïtat en secundària, Facultat Teologia de Catalunya
Tècnic en Electrotècnia, Institut AFHA de Barcelona
Certificat D (coneixement superiors) de Català, Junta Permanent de Català
Certificat D (coneixements superiors) d’Alemany i d’Italià, Escola Oficial d’Idiomes de Barcelona
Certificat B1 d’Anglès, Escola Oficial d’Idiomes de Manresa

Publicacions, traduccions i conferències

a) Llibres:

 • Teología fundamental. Un modelo epistemológico, Sant Cugat del Vallès: Institut de Teologia Fonamental 1987
 • Quatre aspectes antropològics del morir, Vic: Institut Superior de Ciències Religioses Vic 2000, ISBN: 84-931205-0-2 ;  978-84-931205-0-4.
 • Ludwig Wittgenstein: biografia i sentit del Tractatus. Un criteri per a la crítica de la cultura, Vic: Institut Superior de Ciències Religioses 2006.
 • Ludwig Wittgenstein: una vida oberta al transcendent, Barcelona: Fundació Joan Maragall – Editorial Claret 2006, ISBN: 84-8297-967-1.
 • L’imperatiu del silenci. Sentit del Tractatus de Wittgenstein a la llum de la tesi setena,
  Barcelona: Institut d’Estudis Catalans 2008, ISBN: 978-84-7283-989-2, 603 p.
 • Idea de l’home, idea de Déu. Filosofia i religió en el pensament de Gerhard Krüger,
  Barcelona: Fundació Joan Maragall – Editorial Cruïlla 2009, ISBN: 978-84-661-2385-3.
 • Premi XIX Joan Maragall de la 58 Nit de Santa Llúcia, Nit de les Lletres Catalanes 2008.
 • Una història audiovisual de les idees, Igualada: Institut Municipal de Cultura de l’Ajuntament d’Igualada 2009. Premi d’Innovació Pedagògica Florenci Morera, convocatòria 2005-2007.

b) Articles:

 • «La epistemología de la Teología de lo político en Clodovis Boff», a: Actualidad bibliográfica 44 (1985) 212–226
 • «El hombre y Dios», a: Actualidad bibliográfica 47 (1987) 72–74
 • «Catequesi en un medi social increient», a: Catequesi. Butlletí del Secretariat Interdiocesà deCatalunya i les Illes 99 (1990) 23–27
 • Recensió de: «El Polític de Plató. Tesi doctoral d’en Josep Monserrat i Molas», a: Anuari de laSocietat Catalana de Filosofia XI (1999) 141-153.
 • «Joachim Schulte: Wittgenstein: Eine Einführung», a: Anuari de la Societat Catalana deFilosofia 12 (2000) 272-291.
 • «L’ètica és sobrenatural. La Conferència sobre ètica de Ludwig Wittgenstein», a: Comprendre,revista catalana de filosofia III/2 (2001) 37-57
 • «Klaus-Michael Kodalle, Logik der Herrschaft und Vernunft des Friedens (1972)», a: Estudis hobbesians del segle vint (edició a cura de Josep Montserrat Molas), Barcelona: Anuari de la Societat Catalana de Filosofia, l’Institut d’Estudis Catalans 2001, separata, 55-65
 • Correcció i tasques d’edició dels llibres Pensament i Filosofia I, publicat l’any 2002, i Pensament i Filosofia II, publicat l’any 2003, de l’Institut d’Estudis Humanístics Miquel Coll i Alentorn (INEHCA) de Barcelona
 • «Teoria del límit i crítica cultural. El cas Wittgenstein», a: Revista d’Igualada 15 (2003) 62–70
 • «Per què necessitem la transcendència?», a: Revista d’Igualada 17 (2004) 50-57.
 • «Cap a una relació humana amb el temps», a: Valors 8 (setembre 2004) 10-13.
 • «Sentit sobrenatural de la vida en el Tractatus de Ludwig Wittgenstein», a: Comprendre. Revista Catalana de Filosofia VI (2004/1) 47-78.
 • «Sense enyorança dels déus difunts. (Per què plorar el propi crim?)», a: Comprendre. Revista Catalana de Filosofia VI (2004/1) 101-103.
 • «Acompanyar els fills durant el curs escolar», a: La Veu de l’Anoia, 14/10/2005, p. 6.
 • «Entender a Wittgenstein: posibilidad real», a: Éndoxa: Series filosóficas 20 (2005) 943-954.
 • «Comprendre Wittgenstein: possibilitat real», a: Comprendre. Revista catalana de filosofia VIII (2006/1) 98-108.
 • «Ludwig Wittgenstein i la llengua catalana», a: Arnau Pons i Simona Škrabec (curadors),Carrers de frontera. Passatges de la cultura alemanya a la cultura catalana, Barcelona: Institut Ramon Llull 2007, vol. I, pp. 434-437.
 • «”Deus caritas est”. Estimar per una vida amb sentit. Llums i ombres de la primera encíclica de Benet XVI», a: Revista Catalana de Teologia 32/1 (2007) 121-141, ISSN 0210-5551.
 • «2008: Any Internacional del Planeta Terra. Ètica i Ciències de la Terra per a la societat», a: Divertinta 24 (2008) 45.
 • «Els colors de Sòcrates», a: Divertinta 24 (2008) 54-55.
 • «Camino, o la fe que ens manca», a: Església plural, http://www.esglesiaplural.cat, butlletí del 8 al 14 de novembre de 2008, número 179.
 • «Joan Ordi, traductor de Ludwig Wittgenstein », a: Arnau Pons i Simona Škrabec (curadors),Carrers de frontera. Passatges de la cultura alemanya a la cultura catalana, Barcelona: Institut Ramon Llull 2008, vol. II, pp. 348-349.
 • «Hi ha una teologia en Descartes? El punt de vista de Gerhard Krüger», a: Comprendre. Revista catalana de filosofia X (2008/1-2) 83-102.
 • «Wittgenstein i els límits del llenguatge», a: Comprendre. Revista Catalana de Filosofia X(2008/1-2) 153-161.
 • «Una metafísica per al nostre temps», a: Comprendre. Revista Catalana de Filosofia X(2008/1-2) 162-166.
 • «Guarir-se compartint el sofriment per amor», a: Església plural, http://www.esglesiaplural.cat, butlletí del 25 de gener de 2009.
 • Veu «Ludwig Wittgenstein» a Philosophica Enciclopedia Filosófica on line, penjada el 2 de febrer de 2009, sota el link:http://www.philosophica.info/voces/wittgenstein/Wittgenstein.html
 • «És possible parlar de Déu amb el llenguatge humà?», a: Església pluralhttp://www.esglesiaplural.cat, butlletí del 9 de febrer de 2009.
 • «Metafísica tras el final de la metafísica», a: Pensamiento 65/245 (2009) 564-567.
 • «La dimensió espiritual de l’ésser humà. Indicacions filosòfiques per als professionals de la salut mental», a: Bioètica & Debat 16/59 (gener-abril 2010) 11-16.
 • «La pregunta filosòfica per l’ésser humà. Homenatge a Anna Frank», a: Bioètica & debat 16/60 (maig-agost 2010) 1-6.
 • «El final del Banquet: tragèdia i comèdia (223b-d). Gerhard Krüger. Traducció de Joan Ordi i Fernández», a: Anuari de la Societat Catalana de Filosofia, Institut d’Estudis Catalans, XXI (2010) pp. 147-159.
 • «Aristòtil: Ètica nicomaquea: un resum», a: http://www.alcoberro.info/pdf/aristotilEtica003.pdf pp. 1-22.
 • «Esperança humana, esperança cristiana», a: Revista Catalana de Teologia XXXV/2 (2010)485-506.
 • «7 tesis (discutibles) sobre sexualitat», a: Divertinta 30 (juny 2011) 26-28.
 • «Valentia cívica», a: Valors 85 (setembre 2011) 23 i 25 (dipòsit legal: B-6206-2004).
 • «Proves filosòfiques de Déu», a: Comprendre. Revista Catalana de Filosofia 13/1 (2011) 5-35 (ISSN: 1139-9759); i a:  http://www.filosofiahoy.com/seccion/critica-joan-ordi, 2010, 23 pàgines.
 • «Claus per a la conquesta de la felicitat. Una proposta des de la psicologia humanista», a: Francesc Torralba – Joan Ordi – Joan Torra – Xavier Melloni, La felicitat: quatremirades, Vic: Institut Superior de Ciències Religioses de Vic, 2011, col·lecció Textos, núm. T30, pp. 21-42 (ISBN-13: 978-84-939008-3-0).
 • «El Déu impossible de Hawking. Anàlisi crítica de El gran disseny», a: Revista Catalana de Teologia 36/2 (2011) 631-676.
 • «Hipàtia d’Alexandria o el tot és U», a: Revista d’Igualada 42 (desembre 2012) 6-13.
  Recensió: «Alejandro Llano, Caminos de la filosofia», a: Comprendre. Revista Catalana deFilosofia 14/2 (2012) 95-100.
 • «Hannah Arendt i la política com a natalitat», a: Revista d’Igualada 43 (abril 2013) 29-39.
 • «Alejandro Llano, Caminos de la filosofía. Conversaciones con Lourdes Flamarique, MarcelaGarcía y José María Torralba», a: Comprendre. Revista Catalana de Filosofia 14/2 (2012) 95-100.
 • «Indicacions des de la Gaudium et spes per la nova evangelització», a: Aportacions entorn el Concili Vaticà II, Vic: Institut Superior de Ciències Reli1gioses de Vic, 2013, pp. 3-26.
 • «Arthur Schopenhauer, Diarios de viaje. Los Diarios de viaje de los años 1800 y 1803-1804», a: Comprendre. Revista Catalana de Filosofia 15/2 (2013) 95-100. 
 • «Ángel Cristóbal Montes, El enigma humano», a: Comprendre. Revista Catalana de Filosofia 16/1 (2014) 132-136.
 • «Miradas filosóficas sobre la persona. Tesis paradojales», a: Bioética & debat 71 (enero-abril 2014).
 • «Raons per creure», a: Lletres de Filosofia i Humanitats. Revista Digital de la Facultat de Filosofia de Catalunya. Universitat Ramon Llull VII (2015) 116-126, ISNN:203-5122.
  «Construir sentit», a: Peripheria. Cristianisme, Postmodernitat, Globalització 2 (2015) 11-14.
 • «Realitat i aparença. El mag Merlí», a: La Veu de l’Anoia, num. 1729, 6 novembre 2015, p. 6.
 • «Nadal, natalitat», a: La Veu de l’Anoia, num. 1736, 24 desembre 2015, p. 6.
 • «Felicitat en desig», a: La Veu de l’Anoia, num. 1738, 8 gener 2016, p. 6.
 • Recensió: «Llinàs, Carles (2014). Escatologia i modernitat: El pensamment d’Odo Marquard», a: Enrahonar. Quaderns de Filosofia 56 (2016) 147-151.
 • «Idea de democràcia en John Locke», a: Filosofia, ara! Revista per a pensar 2/1 (2016) 9-14.
 • «Humans animals versus animals no humans?», a: Bioètica & debat 22/78 (2016) 3-8.
 • «Josef Ratzinger – Benedikt XVI, Der Gott des Glaubens und der Gott der Philosophen. Ein Beitrag zum Problem der theologia naturalis», a: Comprendre. Revista Catalana de Filosofia 18/2 (2016) 93-108.
 • «Pròleg (si és que n’hi ha cap que calgui)», a: Josep Riera, Adreces particulars, Barcelona: Emboscall, 2017, pp. 5-6.
 • «Émil Bréhier i la filosofia cristiana», a: Lletres de Filosofia i Humanitats. Revista Digital de la Facultat de Filosofia de Catalunya. Universitat Ramon Llull IX (2017) 68-98, ISNN:203-5122.
 • «Metafísica de la bellesa en Schopenhauer», a: Filosofia, ara! Revista per a pensar 3/1 (2017)15-19.
 • «Idea de democràcia en John Locke», a: Revista d’Igualada 55 (2017)
 • «Morir sense causa», a: La Veu de l’Anoia 1823 (25 agost 2017) 6.

c) Conferències:

 • Conferència «És possible parlar de Déu amb el llenguatge humà?», al Casino de Manresa, el 10.11.2004, per a la institució Centre de Pensament Cristià de Manresa.
 • Conferència «Llums i ombres del Directori de Pastoral Familiar», al Casal de l’Església de Manresa, el 14.11.2004, per a la Delegació Diocesana de Pastoral Familiar.
 • Conferència Idolatries d’Occident al Casal Interparroquial d’Igualada, 28-II-2006.
 • Ponència Concepcions de la dimensió espiritual de l’ésser humà en la història, llegida a la V Jornada de Pastoral de la Salut celebrada en el Centre Psiquiàtric de Martorell, el 29 de maig de 2009.
 • Conferència Hipàtia d’Alexandria o el tot és u, a l’Auditori del Museu d’Igualada, organitzada pel Centre d’Estudis Comarcals d’Igualada i llegida el 12 de desembre de 2011.
 • Conferència Filosofia. Per a què serveix pensar, a “Aules Sènior de Mataró d’Extensió Universitària”, adscrita a la Universitat Pompeu Fabra, el dia 20 de juny de 2012.
 • Ponència Indicacions des de la “Gaudium et spes” per a la nova evangelització, organitzada per l’Institut de Ciències Religioses de Vic i llegida el 6 de març de 2013.
 • Conferència La teoria política de Hannah Arendt, a l’Auditori de la Biblioteca del Casino de Manresa, organitzada per l’Ajuntament de Manresa i el Grup de Filosofia del Bages i llegida el 24 de gener de 2013.
 • Conferència La transformació de la Teologia des de la Modernitat, a l’Aula Magna de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, Lleida, pronunciada l’11 d’abril de 2013, organitzada per la Diputació de Lleida, l’Institut d’Estudis Ilerdencs i l’Institut Superior de Ciències Religioses de Lleida (IREL).
 • Conferència Raons per creure. Pronunciada el 28 de gener de 2014 a la Biblioteca Josep Mas i Carreras de Navàs, organitzada per la Parròquia.

d) Traduccions

 • Traductor del llibre: Giovanni Accatoli, Quan l’Església demana perdó. Tots els mea culpa deJoan Pau II, Barcelona: Plenilunim 1997; ISBN: 84-89467-04-8;  978-84-89467-04-0.
 • Traductor de: Ludwig Wittgenstein, «Conferència sobre ètica», a: Comprendre, revista catalana de filosofia III/2 (2001) 60-66
 • Traductor de: Friedrich Waismann, «Notes de converses amb Wittgenstein», a: Comprendre,revista catalana de filosofia III/2 (2001) 66-69
 • Traductor de: Rush Rhees, «Alguns desenvolupaments del punt de vista de Wittgenstein sobreètica», a: Comprendre, revista catalana de filosofia III/2 (2001) 70-78
 • Traductor del llibre: José M. Mardones, Canvi religiós i cristianisme, Barcelona: Fundació Joan Maragall – Editorial Cruïlla 2004.
 • Traductor del llibre: Juan Martín Velasco, Mística i humanisme, Barcelona: Fundació Joan Maragall – Editorial Cruïlla 2004.
 • Tractatus logico-philosophicus de Ludwig Wittgenstein (traducció al català de l’edició crítica i introducció a cura de Joan Ordi Fernández), Barcelona: Anuari de la Societat Catalana de Filosofia XVI, Institut d’Estudis Catalans, 2004/2005, pp. 117-217; en separata: ISBN: 84-7283-819-6, 107 p.
 • Traductor del llibre: José M. Mardones, Retorn del sagrat i cristianisme, Barcelona: Fundació Joan Maragall – Editorial Cruïlla 2006.
 • Traductor del llibre: Juan Martín velasco, Mística i humanisme, Barcelona: Fundació Joan Maragall – Editorial Cruïlla 2006.
 • Traductor de la conferència: Juan M. Uriarte, El paper de l’Església del País Basc en la pacificació d’Euskadi, Barcelona: Fundació Joan Maragall – Editorial Claret 2007, ISBN: 978-84-8297-995-3.
 • Traducció del llibre: Hans Urs von Balthasar, Qui és un cristià?, Barcelona: Pòrtic – Facultat de Teologia de Catalunya 2009, ISBN: 978-84-9809-076-5.
 • Traducció de l’article: Jean-François Courtine, «L’objecte de la lògica», a: Comprendre. RevistaCatalana de Filosofia XII (2010/2) 41-62.
 • Traducció de diferents articles dels números 242 (2012), Cinema espiritual; 243 (2012),
 • Indignacions; 245 (2013), L’espai comú; 248 (2014), Papa Francesc; 250 (2015),
 • La culpa, i 251 (2015), Teologies emergents, de la revista Qüestions de vida cristiana.

Premis

 • Premi Sant Jordi 2006 de Filosofia Joaquim Carreras i Artau, de l’Institut d’Estudis Catalans per l’obra L’imperatiu del silenci.
 • Premi d’Innovació Pedagògica Florenci Morera 2005, Ciutat d’Igualada, per l’obra Una història audiovisual de les idees.
 • XIX Premi Joan Maragall sobre Cristianisme i Cultura, 2008, per l’obra Idea de l’home, idea de Déu.Filosofia i religió en el pensament de Gerhard Krüger dins de la 58a edició de la Festa de les Lletres Catalanes, organitzada per Òmnium Cultural amb lacol·laboració de l’Ajuntament de Barcelona.

Activitat investigadora

 • Participació com a ponent en el Grup de Recerca Estudis hobbesians del segle vint, director: Dr. Josep Monserrat i Molas, de la Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull.
 • Publicació: «Klaus-Michael Kodalle, Logik der Herrschaft und Vernunft des Friedens», a: Anuari de la Societat Catalana de Filosofia, ISSN : 1130-4383, 12 (2000) 55-65.
 • Participació com a ponent en el Grup de Recerca de Bioètica de l’Institut Borja de Bioètica, en relació amb l’objecció de consciència.
 • Participació com a ponent en el Grup de Recerca Filosofia i cultura de la Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull de Barcelona.

Comunicacions i ponències a congressos

 • Ponencia Concepcions de la dimensió espiritual de l’ésser humà en la història, llegida en la V Jornada de Pastoral de la Salut, Hospital psiquiàtric de Martorell, celebrada el 29 de maig de 2009; publicada amb el títol «La dimensió espiritual de l’ésser humà.
 • Indicacions filosòfiques per als professionals de la salut mental», a: Bioètica & Debat 16/59 (gener-abril 2010) 11-16.

Altres mèrits

 • Secretari de Redacció de l’Anuari de la Societat Catalana de Filosofia, de l’Institut d’Estudis Catalans, durant el període 01/01/2002 – 01/01/2007.

Acreditacions

 • Com a professor col·laborador per AQU, Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, núm. d’expedient: U1444/4191438-28, de 2 de desembre de2005.

Experiència docent

a) des de 1982:

 • Professor de Filosofia, Col·legi Companyia de Maria, La Seu d’Urgell
 • Professor de Religió, Col·legi La Salle, La Seu d’Urgell
 • Professor de Teologia, Bisbat d’Urgell, La Seu d’Urgell

b) fins a 1997:

 • Traductor d’Alemany i d’Italià al Bufete Marimón–Mañá–Krier de Barcelona
  Professor d’Antropologia Teològica, Centre de Pensament Cristià, Manresa

c) des de 1997:

 • Professor de Filosofia I a 1r de Batxillerat i Filosofia II a 2n de Batxillerat, i de Llatí I a 1r batxillerat i Llatí II a 2n batxillerat, Col·legi La Salle de Gràcia
 • Professor assignatures Història i Filosofia de la Ciència, Metodologia de les Ciències Humanes, Antropologia Filosòfica i Antropologia Teològica a l’Institut Superior de Ciències Religioses de Vic i d’Eclesiologia a l’Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona

d) des del curs 2005-2006:

 • Professor dels mòduls Moral Cristiana Fonamental i Psicologia de la Religió corresponents al curs Habilitació per a la Docència de la Religió: Especialització Teològica I, Manresa, 3-5 juliol 2007 i 3-4 juliol 2008, i Sant Andreu (Barcelona) 7-8 juliol 2009.
 • Professor de Filosofia del Llenguatge, Qüestions aprofundides de Filosofia del Llenguatge i Psicologia a la Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull: cursos 2006-2007, 2007-2008 i 2008-2009.
 • Professor del curs La felicitat, un repte d’avui i de sempre, a l’Institut Superior de Ciències Religioses de Vic, del 29 de juny al 3 de juliol de 2009.
 • Professor dels mòduls Síntesi del Cristianisme I, corresponent al curs Habilitació per a la Docència de la Religió, Especialització Teològica I, a Barcelona, 4-5 juliol 2011 i Manresa, 6-7 juliol 2011.
 • Professor titular de Filosofia i Ciutadania a 1r de batxillerat, i d’Història de la Filosofia a 2n de batxillerat a l’INS Guinovarda de Piera.
 • Professor d’Història de la Filosofia Moderna i Contemporània, d’Antropologia Filosòfica i d’Antropologia teològica, i de Fenomenologia i Filosofia de la Religió a l’Institut Superior de Ciències Religioses de Vic.
 • Professor de Cristologia i d’Escatologia a l’Institut Superior de Ciències Religioses de Lleida (IREL).

 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s